Автоматизація банківських платіжних систем на базі пластикових карток є одним з основних напрямків діяльності ТОВ СНВФ «АРГУС» протягом більш ніж 20 років. Спочатку компанія займалася створенням локальних платіжних систем для окремих комерційних банків, з появою ж в Україні національної технології, створеної під егідою НБУ, ТОВ СНВФ «АРГУС» бере активну участь в проекті.

Платіжна смарт-картка НСМЕП – це пластикова смарт-картка, в пам’яті якої зберігається інформація про грошові кошти. Карта є носієм платіжних інструментів – електронного чека та електронного гаманця, за допомогою яких здійснюються готівкові і безготівкові платіжні операції. Операційна система чіпа також передбачає можливість підключення додаткових інструментів (бонусних, клубних, соціальних, страхових та ін.).

За весь час існування НСМЕП не було зафіксовано жодного випадку шахрайства з використанням карт. Багаторівнева система безпеки платіжної картки, включаючи криптографічний захист, робить її злом практично неможливим.

Фахівцями компанії розроблена лінійка продуктів, які в повному обсязі реалізують функціональність, необхідну для роботи банку в Національній системі масових електронних платежів (на базі національних стандартів).

В сукупності, продукти «АРГУС» для НСМЕП представляють програмно-апаратний комплекс, який в повному обсязі забезпечує автоматизацію банку-учасника НСМЕП.

Програмні продукти СНВФ «АРГУС» для НСМЕП забезпечують автоматизацію фінансової діяльності банку-учасника НСМЕП в повному обсязі, включаючи головний банк і філії, територіально віддалені безбалансові відділення.

 

Компанією були створені такі продукти, які є складовою комплексного рішення:

АКС «АРГУС» – Автоматизована карткова система (банківський процесинговий центр), повністю автоматизує роботу банківської установи в НСМЕП. Забезпечується оперативна обробка великих обсягів даних.

АКС «АРГУС» забезпечує виконання всіх операцій, передбачених технологією роботи НСМЕП, основними з яких є:

 • емісія та еквайерінг платіжних карток НСМЕП;
 • обробка інформації за операціями з платіжними картками НСМЕП;
 • забезпечення роботи банкоматів, банківських та торгових терміналів НСМЕП;
 • інформаційний обмін з процесинговими центрами (ПЦ) НСМЕП;
 • інформаційний обмін з будь-якою системою автоматизації банку по специфікованому НБУ інтерфейсу.

Реєстрація договорів та ведення технічних копій рахунків клієнтів в АКС «АРГУС» виконується на підставі інформації, яка надана САБ банку.

Власнику картки НСМЕП надається можливість виконання наступних операцій:

 • завантаження карти з рахунку або готівкою (тільки on-line);
 • оплата товарів та послуг з картки (on-line / off-line);
 • отримання готівки з картки в банку або банкоматі (on-line / off-line);
 • оплата товарів та послуг з рахунку (тільки on-line);
 • отримання готівки з рахунку (тільки on-line);
 • запит залишку на рахунку (тільки on-line);
 • запит залишку на картці (off-line);
 • off-line завантаження карти за допомогою введення захисної кодової послідовності.

Для банку що має балансові філії розроблений Програмний комплекс «Делегування прав», який надає можливість звести до мінімуму базові та поточні витрати на забезпечення роботи філій в НСМЕП без втрати функціональності. Програмний комплекс дозволяє філіям-делегантам або афілійованим учасникам системи проводити емісію та еквайерінг карт НСМЕП, не вступаючи в систему НСМЕП і не встановлюючи в філіях АКС.

Програмний комплекс «Планувальник» – призначений для забезпечення оптимальної роботи обладнання, підтримки безперебійної роботи системи. При виході з ладу або підвищеної завантаженні вузлів системи ПК «Планувальник» автоматично перенаправляє потоки даних на резервні вузли. Так само забезпечується моніторинг роботи всіх елементів системи та оперативне інформування відповідальних осіб.

Програмний комплекс «Додаткові коди платіжних одиниць» позволяет строить программы лояльности в торговых сетях на основе карт с предоплаченными единицами товара (автозаправочные станции, оплата услуг такси, дисконтные программы в сетях супермаркетов и т.д.).

Программный комплекс «VIP – новости» дозволяє будувати програми лояльності в торгових мережах на базі карток з передплаченими одиницями товару (автозаправні станції, оплата послуг таксі, дисконтні програми в мережах супермаркетів та інш.).

Продукти для еквайерінгу

Для організації еквайерінгової мережі були розроблені такі програмні продукти:

Комп’ютерний термінал «АРГУС» – продукт для банківських кас або торгових підприємств, що використовують комп’ютери на касових вузлах. Бюджетне рішення що забезпечує виконання всіх операцій передбачених в НСМЕП.

Універсальний мікропроцесорний термінал «АРГУС» – розроблений на базі POS-терміналів компанії VeriFone. Може використовуватися як в торгових підприємствах так і в банківськіх відділеннях. Розроблений для ефективного використання сучасних комунікаційних можливостей.

Програмне забезпечення інтернет-терміналу «ІТАР» – призначено для оплати товарів та послуг через Інтернет за допомогою платіжних карток НСМЕП. Є можливість перегляду інформації на картці, зміни ПІН-коду та інш. Платежі повністю захищені від шахрайських дій, операції здійснюються в режимі реального часу. Для роботи необхідний карт-рідер та безкоштовне ПЗ клієнтської частини інтернет-терміналу.

Термінальне обладнання може функціонувати як в режимі off-line так і в режимі on-line, в залежності від технологічних вимог підприємства. Усі термінали підтримують протокол роботи з торговими програмами, що дозволяє досягти максимальної ефективності при обслуговуванні торгових підприємств.

Програмне забезпечення АТМ «АРГУС» для НСМЕП на банкомати NCR, Diebold – надійне рішення для обслуговування карток НСМЕП в банкоматах. Забезпечується виконання всіх операцій, які передбачені в НСМЕП, а також моніторинг та протоколювання роботи банкомату.