ТОВ СНВФ «АРГУС» на підставі підписаних договорів з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/ була розроблена Автоматизована система виплат Фонду (АСВФ) – яка дозволяє у повній мірі автоматизувати процес виплат відшкодувань вкладникам неплатоспроможних банків відповідно до законодавства.

Передумови для створення Системи:

 • Консолідація даних у єдиному програмному комплексі
 • Забезпечення одночасного доступу до даних для виплат декільком Банкам-агентам
 • Централізоване оперативне керування процесом виплат
 • Зменшення документообігу за рахунок впровадження АСВФ
 • Оперативне реагування на запити вкладників
 • Можливість внесення оперативних змін до механізму роботи ПО у разі зміни законодавства
 • Оперативне отримання даних для аналізу в різних розрізах з можливістю експорту в різні формати
 • Підвищення лояльності вкладників до банківської системи
 • Збільшення кількості БА які мають доступ до системи виплат
 • Скорочення термінів виплат відшкодувань вкладникам
 • Надання вкладникам можливості вибору БА
 • Зменшення ризиків ФГВФО за рахунок повного контролю за процесом виплат
 • Гнучке та оперативне управління ФГВФО процесом виплат
 • Централізоване зберігання інформації для подальшої роботи і аналізу

АСВФ складається з двох основних компонентів:

Модуль операцій виплат (МОВ)– основна облікова підсистема (бек-офіс Фонду) яка відповідає за взаємодію з неплатоспроможними банками, розрахунок гарантованих сум, взаєморозрахунки з банками-агентами.

Процесинговий центр Фонду (ПЦФ) – транзакційна процесингова підсистема (фронт-офіс Фонду) яка забезпечує он-лайн виплати.

Для взаємодії банків-агентів (БА) з Фондом реалізований on-line протокол взаємодії.

 

Система дозволила Фонду досягти наступних цілей:

 • відшкодовувати банкам-агентам тільки кошти за фактично проведені виплати компенсацій (до впровадження нової технології кошти перераховувалися авансом на рахунок конкретного банку-агента, який міг проводити виплати тільки в своїх відділеннях);
 • прискорити початок виплат компенсацій (до декількох днів після прийняття рішення про неплатоспроможність банку);
 • дати вкладникам можливість отримання компенсацій в будь-якому відділенні будь-якого банку-агента Фонду (до впровадження нової технології вкладник міг отримати компенсацію тільки в конкретному банку-агенті);
 • уникнути черг у відділеннях банків-агентів на початку процедури виплат за рахунок збільшення кількості пунктів виплат;
 • отримати повний контроль та мати постійну on-line статистику щодо проведення виплат відшкодувань вкладникам;
 • повністю автоматизувати процес виплати відшкодувань та уникнути помилок і затримок викликаних впливом «людського фактора».

Передбачена можливість інтеграції АСВФ з зовнішніми системами

Існує можливість оперативної розробки інтеграційних рішень з використанням різних інтерфейсів.

Механізми інтеграції:

 • файловий обмін (з використанням файлів формату csv, xml, xls та інш.)
 • oracle db-link
 • on-line обробка пакетів (клієнт-серверна технологія)

Існуючі рішення з інтеграції:

 • системою електронного документообігу
 • системою бухгалтерського обліку
 • CRM (call-центр)

 

Результати функціонування АСВФ доступні для перегляду та аналізу у вигляді:

 • Табличних форм в АРМе (з можливістю налаштування переліку даних для відображення, фільтрації, сортування даних та вивантаження їх в зовнішні файли)
 • Звітів
 • Файлів для вивантаження у форматах DOC, XLS, PDF, CSV та інш.
 • Сформованих on-line та off-line звітів в узгодженому форматі (для відправки через інтерфейси з зовнішніми системами)

Безпека зберігання та обробки даних в АСВФ досягається шляхом:

 • Використання захищеної СУБД – Oracle
 • Розмежування прав доступу користувачів системи до об’єктів БД та елементів інтерфейсу
 • Використання режиму «підтвердження контролером» для критичних дій операторів в АРМі
 • Логування дій Банків-агентів та Відповідальних співробітників Фонду
 • Зберігання протоколів сеансів зв’язку БА-ПЦФ.

Розроблений для взаємодії БА з Фондом on-line протокол дозволяє здійснювати всі пов’язані з виплатами операції безпосередньо в Автоматизованій банківській системі (АБС) банку-агента. Протокол побудований з використанням загальновизнаних галузевих стандартів таких як:

 • Прикладний протокол передачі даних XML
 • Протокол безпеки HTTPS (для шифрування використовуються SSLv2/SSLv3/TLSv1)
 • Транспортний протокол TCP/IP v 4

Системні вимоги

Сервера БД МОВ та БД ПЦФ

 • ОС – на вибір фахівців ФГВФО, може бути обрана будь-яка, сумісна з СУБД Oracle;
 • Рекомендована СНВФ «АРГУС» ОС Oracle Linux Server 5.6 (x86_64);
 • СУБД Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3 (Pathset 2);

Сервер Додатків ПЦФ

 • ОС – Windows, починаючи з версії 2000 і вище;
 • Oracle Database Client 11g (11.2) і вище.

АРМ Відповідального співробітника

 • Oracle Database Client 11g (11.2) і вище;
 • ОС – Windows, починаючи з версії 2000 і вище.