Автоматизована система “Інформаційний еквайр”.

В результаті цього проекту був створений унікальний програмно-апаратний комплекс з використанням СУБД Oracle, середовища для розробки web-додатків Oracle APEX, та середовища Delphi для розробки desktop-додатків.

В рамках цього проекту розроблена гнучка система білінгу, яка дозволяє налаштовувати оплату за надані послуги в залежності від типу клієнта та особливих умов його обслуговування.

Даний програмно-апаратний комплекс здатен обслуговувати:

  • Більш ніж 200 000 РРО;
  • Більше 130 млн. сесій на місяць (>4 млн. у добу);
  • Більше 1 500 користувачів системи.

Згідно з технологією зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій (надалі – РРО), затвердженою Державною податковою службою України (далі – ДПС) та Національним банком України, інформаційний еквайр — це учасник системи ПРОСТІР з переліком функцій, що передбачають надання суб’єктам господарювання послуг з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно технології зберігання та збору даних РРО для ДПC. Отримав від Національного банку України висновок про відповідність вимогам та правилам роботи, визначеним Національним банком України.

Зазначена технологія дозволяє в захищеному вигляді зберігати в РРО електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що були створені РРО, передавати ці електронні копії каналами зв’язку до Системи обліку даних РРО (далі СОД РРО) ДПС, визначені команди і конфігураційні дані від СОД РРО ДПС до РРО.

Основні функції інформаційного еквайра*:

  • організація первинної взаємодії з РРО – вирішення питань у випадках виявлення проблем підключення РРО до системи зберігання і збору даних (СЗЗД) РРО, здійснення заходів для вирішення технічних питань передачі даних РРО, які виникають у суб’єктів господарювання;
  • організація сеансу зв’язку з РРО – первинна перевірка автентичності і реєстрації РРО в системі зберігання і збору даних (СЗЗД) РРО, перевірка цілісності захищених пакетів даних, що надходять від РРО;
  • тимчасове зберігання захищених пакетів даних, що надходять від РРО в будь-який час (у т. ч. в моменти «пікових» навантажень), у базі даних інформаційного еквайра;
  • реалізація оптимального регламенту подальшої передачі захищених даних, отриманих від РРО, із бази даних інформаційного еквайра до системи обліку даних (СОД) РРО;
  • зберігання у базі даних інформаційного еквайра захищених пакетів команд і даних, які надходять від системи обліку даних (СОД) РРО для РРО, що обслуговуються інформаційним еквайром;
  • передача на РРО захищених пакетів команд і даних, накопичених у базі даних інформаційного еквайра, сеансом зв’язку з відповідним РРО.

Схема взаємодії*


Використана інформація та схема взаємодії з сайту www.ukrcard.com.ua